Follow us

Użytkowników
Nazwa użytkownika

Hasło

Rejestr

Newsletter
Twój e-mail


Obecna pogoda

O nas


WARTOŚCI, KTÓRE WYZNAJEMY
ADRIATICA


Pięć podstawowych wartości gwarantujących wysoką jakość naszych usług.

ZAUFANIE
 
Zaufanie jest najważniejsze.
 
Aby zaistniało zaufanie, należy na nie zasłużyć.

Zawsze będziemy starać się dotrzymywać obietnic.

Nasze czyny potwierdzają nasze słowa.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
Odpowiadamy za nasze oferty i cenimy sobie zaufanie, którym obdarowują nas nasi klienci, którzy wybrali tę agencję jako pośredniczącą przy kupnie - sprzedaży nieruchomości.

Jesteśmy odpowiedzialni za nasze zachowanie, naszą wiedzę, zdolności a przez to i za sukces. Odpowiadamy za nasze zachowanie w procesie komunikacji i w czasie przygotowywania zlecenia, rozmów telefonicznych, e-maili w kontaktach z urzędami, w terenie – wszędzie.

Jesteśmy też odpowiedzialni za naszych klientów, współpracowników i nasze rodziny.
 

ZROZUMIENIE
 
Rozumiemy nasze obowiązki i naszą pozycję jak i oczekiwania naszych klientów. Wiemy jak ważna jest umiejętność słuchania i wzajemnego zrozumienia. Dążymy do tego, by być dobrymi słuchaczami i sprawnie się komunikować.

Wiemy, że nasz sukces zawodowy zależy od ilości uwagi, jaką poświęcamy naszym klientom.


STANDARDY
 
Wdrażamy określone standardy naszej pracy. Te standardy zależą od naszych osobistych cech. Zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym wyznajemy takie same zasady.

Wierzymy, że utrzymywanie standardów jakości wymaga stałego dokształcania się. Stale doskonalący się nasi pracownicy zapewniają klientom wysoką jakość świadczonych usług.

Klient staje się również naszym przyjacielem – często na całe życie.

 

PRAWDA
 
Nigdy nie podążamy drogą kłamstwa i oszustwa. Chętniej rezygnujemy z transakcji niż wchodzimy na drogę łgarstwa i nieprawdziwych obietnic.
Szacunek dla klienta i uczciwość w pracy, unikanie obietnic bez pokrycia i prawdomówność są gwarancją długotrwałego sukcesu w naszej branży. My planujemy naszą działalność długofalowo, nie działamy na krótki dystans.

Uczciwość wydaje się dziś rzadkim standardem w życiu zawodowym niektórych grup branżowych. My natomiast wierzymy w prawdę. Prawda nas inspiruje.

Staramy się nie ukrywać naszych błędów czy pokrywać ich półprawdami. Przyznajemy się do błędów i nie unikamy ich konsekwencji. Twierdzimy, że półprawdy to często kłamstwa.

Prawda oszczędza nasz czas unikamy tym samym kłopotów.

Nie jesteśmy jednak idealni.

Ale zawsze możemy być prawdziwi i uczciwi.
 
                                                              

 Oto podstawowe wartości, którymi się kierujemy.
 
 
W każdej chwili każdy nasz klient może się o nich przekonać.